Fysioterapi


Som leg. fysioterapeut träffar jag både barn och vuxna som drabbats av skada/ idrottsskada oavsett om du är nybörjare eller elitsatsande idrottare.


Arbetar med helheten och lägger stor vikt på bedömningen för att sedan ge förslag på åtgärder och behandling. Arbetar främst med kroppens egna smärthämmande mekanismer genom träning och information men även med ortopedisk manuell terapi (OMT), dry- needling/triggerpunktsbehandling och tejpning. Informerar dig om rehabiliteringsprocessen och anpassar träningen utifrån din skada med fokus på funktion, styrka, balans, koordination och rörlighet. Rehabiliteringen syftar även till attförebygga nya skador.


Idrottare brukar ofta vara motiverade direkt efter en skada uppkommit, men sedan kan motivationen avta om det tar längre tid än väntat eller om det uppstår hinder på vägen. Är man inte van att köra rehab blir den största utmaningen att acceptera att man måste göra jobbet själv och att det inte finns någon quickfix. För att träningen ska bli av är det bättre att träna lite och ofta. Min roll är att agera stöd genom att informera och instruera dig för att öka motivationen och förståelsen för träning så att du kan återgå till din idrott så säkert som möjligt.

.

Nybesök 550 kr

Återbesök 450 kr

Fysioterapi Online 400 kr

Återbesök Online 350 kr

Äldre 65 år & äldre 200 kr

Barn/ungdomar 180 kr


Detta är en privat mottagning och har ej avtal med regionen. Därmed gäller ej regionsavtalade patientavgifter eller högkostnadsskydd vid besök hos mig eller för konsultation online.